رای به سایت :
94
محبوب
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
چهارشنبه 25 مهر 1397 -

تشخیص وظیفه اصلی از وظایف گوناگون در سیره سید الشهدا
تشخیص وظیفه اصلی از وظایف گوناگون در سیره سید الشهدا
    تاریخ› پنجشنبه 23 مهر 1394 - 12:06

در قضیه ی حادثه ی حرکت عاشورا و آنچه که این حادثه را احاطه کرده است - از مقدّمات و مؤخّرات - راههای زندگی اسلامی و تکلیف نسلهای مسلمان در شرایط مختلف، معلوم خواهد شد.