رای به سایت :
91
محبوب
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
پنجشنبه 03 اسفند 1396 -
بیانیه سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
بیانیه

بیانیه سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ

بیانیه محکومیت کشتارمسلمانان میانمار
calendar
تاریخ : 1396/06/18 - 01:02
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ،

باسمه تعالی

بیانیه محکومیت کشتارمسلمانان میانمار
سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ
بارهااست دولتها وگروههای افراطی وتکفیری در نسل کشی ملتهای مسلمان دست به جنایاتی آشکارمی زنندومسلمانان بی دفاع رازنده زنده می سوزانند واز خانه وکاشانه آواره می کنندودول استکباری آمریکا وانگلیس ورژیم کودک کش واشغالگر صهیونیست با حمایت مالی اینگونه فعالیتها راپشتیبانی ورسانه ها  درسکوتی معنی دار همراه باسردمداران مزدور دیگر کشورهای هم پیمان نظام سلطه به سادگی ازکناراین عمل وحشیانه ومغایرمنشور حقوق بشرمی گذرندوچشم به فاجعه انسانی میبندند.
حال که شاهدپیروزیهای مسلمانان درمقابل گروههای تکفیری داعش تادندان مسلح وموردحمایت امریکا وتنگ شدن عرصه جناح باطل و شیطانی درمنطقه هستیم اقدامات جنایتکارانه وضدبشری توسط ارتش وبودائیان افراطی علیه مسلمانان بی پناه میانمار در دهه امامت وولایت وتجمع بزرگ حاجیان درایام حج جهان اسلام را جریحه دار کرد.
ما کارکنان وبسیجیان سازمانهای اقشاری سازمان بسیج مستضعفین ضمن اعلام هم بستگی با مسلمانان مظلوم میانمارازسازمان ملل،علما ومراجع دینی،سازمانهای مردم نهاد.دستگاههای دیپلماسی بشردوستانه ،اندیشمندان وهمه انسان دوستان ورسانه های متعهد خواهانیم با محکوم کردن جنایت آشکاردرفاجعه انسانی ونسل کشی اخیرارتش وبودائیان میانمارازادامه اینگونه جنایات ضدانسانی جلوگیری بعمل آید.
روابط عمومی سازمان بسیج اقشار ومتخصصین


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17715
علیرضا حسن پور


tags
   خبر قسم        خبر قسم        سایر محتوا قسم        سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ        استان ها        تهران        بیانیه        میانمار                                    
مطالب مرتبط