رای به سایت :
9
محبوب
مرکز مقاومت وزارت جهاد کشاورزی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 03 مهر 1397 -

ابلاغیه کانون های تخصصی ملی
ابلاغیه
ابلاغیه کانون های تخصصی ملی
    تاریخ› چهارشنبه 06 آبان 1394 - 14:11

آغاز رسمی کار کانون های تخصصی با صدور ابلاغیه فرمانده محترم مرکز مقاومت بسیج

جلسه سازمان بسیج عشایری با مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی
جلسه
جلسه سازمان بسیج عشایری با مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی
    تاریخ› یکشنبه 03 آبان 1394 - 13:59

جلسه سازمان بسیج عشایری با مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی در تاریخ 94/07/19 در روز یکشنبه برگزار گردید.

ششمین جلسه شورای راهبردی بسیج تخصصی
جلسه بسیج تخصصی
ششمین جلسه شورای راهبردی بسیج تخصصی
    تاریخ› یکشنبه 03 آبان 1394 - 13:55

ششمین جلسه شورای راهبردی بسیج تخصصی درروز دوشنبه مورخ 1394/07/27 در سالن جلسات فرماندهی برگزار گردید.

جلسه مسئولین کانون های تخصصی و فرمانده مرکز با نماینده علمی شرکت پالاگوار در خصوص کاربرد ازون
در دفتر بسیج برگزار گردید
جلسه مسئولین کانون های تخصصی و فرمانده مرکز با نماینده علمی شرکت پالاگوار در خصوص کاربرد ازون
    تاریخ› یکشنبه 03 آبان 1394 - 13:51

جلسه مسئولین کانون های تخصصی و فرمانده مرکز با نماینده علمی شرکت پالاگوار در خصوص کاربرد ازون در تاریخ 94/07/27 در مرکز مقاومت بسیج برگزار گردید.

RSS