رای به سایت :
4
محبوب
مرکز مقاومت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
پنجشنبه 03 اسفند 1396 -
کارکنان و بسیجیان سازمان بیمه سلامت ایران در اعتراض به کشتار مسلمانان مظلوم میانمار راهپیمائی کردند
راهپیمائی کارکنان و بسیجیان سازمان بیمه سلامت ایران

کارکنان و بسیجیان سازمان بیمه سلامت ایران در اعتراض به کشتار مسلمانان مظلوم میانمار راهپیمائی کردند

کارکنان و بسیجیان سازمان بیمه سلامت ایران در اعتراض به کشتار مسلمانان مظلوم میانمار را محکوم کردند
calendar
تاریخ : 1396/07/12 - 15:09
0
محبوب  
رای به خبر :