رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
اجتماع بزرگ مدافعان حرم به مناسبت هفته مبارک بسیج
اجتماع بزرگ مدافعان حرم به مناسبت هفته مبارک بسیج

بسیجیان وزارت علوم د اجتماع بزرگ مدافعان حرم روز جمعه 95/09/05 حضور یافتند
calendar
تاریخ : 1395/09/07 - 10:55
0
محبوب  
رای به خبر :