رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
برزگاری نشست صمیمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی با فرماندهان بسج
برزگاری نشست صمیمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی با فرماندهان بسج

عصر دیروز نشست صمیمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی با فرماندهان بسج در سازمان مرکزی برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1395/09/07 - 11:35
2
محبوب  
رای به خبر :