رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
دهه فجر در دانشگاه علم و صنعت در یک نگاه
دهه فجر در دانشگاه علم و صنعت در یک نگاه

بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت نیز مانند تمامی اقشار جامعه ایام مبارک دهه فجر را گرامی داشتند.
calendar
تاریخ : 1395/11/25 - 11:22
1
محبوب  
رای به خبر :