رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
برگزاری نشست تخصصی بسیج خواهران مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ها و مرازک آموزش عالی
برگزاری نشست تخصصی بسیج خواهران مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ها و مرازک آموزش عالی

نشست تخصصی بسیج خواهران مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ها و مرازک آموزش عالی به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1395/11/30 - 15:47
2
محبوب  
رای به خبر :