رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
برگزاری مرحله سوم و چهارم مسابقه فرمایشات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )
برگزاری مرحله سوم و چهارم مسابقه فرمایشات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )

مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرحله سوم و چهارم مسابقه فرمایشات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) را برگزار می نماید.
calendar
تاریخ : 1395/12/02 - 11:32
0
محبوب  
رای به خبر :