رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
حضور بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در مراسم گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر
حضور بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در مراسم گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر

کارکنان بسیجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در مراسم گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافتند.
calendar
تاریخ : 1396/03/10 - 12:19
0
محبوب  
رای به خبر :