رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
برگزاری اردوی زیارتی قم و جمکران توسط پایگاه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی شریف
برگزاری اردوی زیارتی قم و جمکران توسط پایگاه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی شریف

اردوی زیارتی قم و جمکران توسط پایگاه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/06/29 - 08:14
0
محبوب  
رای به خبر :