رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 03 مهر 1397 -
برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه صنعتی شریف
برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه صنعتی شریف

به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه صنعتی شریف نمایشگاه عکس برگزار گردید
calendar
تاریخ : 1396/07/10 - 12:30
0
محبوب  
رای به خبر :