رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 03 مهر 1397 -
برگزاری مراسم هیئت عزاداری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
برگزاری مراسم هیئت عزاداری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مراسم هیئت عزاداری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ریاست دانشگاه آزاد جنناب آقای دکتر رهبر و معونین و مدیران و فرماندهان دانشگاه های آزاد و پرسنل دانشگاه برگزار گردید
calendar
تاریخ : 1396/07/12 - 14:58
0
محبوب  
رای به خبر :