رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 03 مهر 1397 -
برپایی نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در هفته دفاع مقدس
برپایی نمایشگاه یاد یاران به همت حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در هفته دفاع مقدس

به همت حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در هفته دفاع مقدس نمایشگاه یاد یاران در سطح دانشگاه برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/07/17 - 08:47
0
محبوب  
رای به خبر :