تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 12:02
کد خبر : 461565
سرویس خبری : عکس خبری
 

تجدید میثاق کارکنان بسیجی وزارت علوم و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با آرمان های امام خمینی ( ره )

تجدید میثاق کارکنان بسیجی وزارت علوم و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با آرمان های امام خمینی ( ره )

کارکنان بسیجی وزارت علوم و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با آرمان های امام خمینی ( ره ) تجدید میثاق نمودند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ